مجتمع مسکونی گلسا

توضیحات

انجام سیستم های جریان ضعیف ساختمان اعم از سیستم اعلام حریق و آیفون تصویری