مجتمع مسکونی گلسا

مجتمع مسکونی گلسا

توضیحات
انجام سیستم های جریان ضعیف ساختمان اعم از سیستم اعلام حریق و آیفون تصویری
pic883656210001