پروژه ساختمان لوتوس

توضیحات

جناب آقای سلیمانی

مکان پروژه :

تجریش ، خیابان دربندی