درب گردان

ویژگی های محصول

درب های گردان با ظاهری شکیل و زیبا جهت ورودی ساختمان هایی که صرفه جویی در انرژی سرمایی و گرمایی برای آنها حایز اهمیت است پیشنهاد می گردد. این درب ها توسط یک شفت در مرکز و باله هایی که به شفت متصل است ، حرکت افراد را هدایت می نماید. در حالت عادی باله ها حول محور شفت دوران نموده و افراد از یک سمت وارد فضای میانی شده و با حرکت چرخشی درب از سمت دیگر خارج می شوند.

برند درب اتوماتیک گردان

سوین درب-

تعداد بال ها

سه باله- چهار باله-

تعداد موتور

1-

ریل قابل تعویض
ریموت کنترل

درب های گردان با ظاهری شکیل و زیبا جهت ورودی ساختمان هایی که صرفه جویی در انرژی سرمایی و گرمایی برای آنها حایز اهمیت است پیشنهاد می گردد. این درب ها توسط یک شفت در مرکز و باله هایی که به شفت متصل است ، حرکت افراد را هدایت می نماید. در حالت عادی باله ها حول محور شفت دوران نموده و افراد از یک سمت وارد فضای میانی شده و با حرکت چرخشی درب از سمت دیگر خارج می شوند.

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد